+356 21433264
info@wavecreations.com.mt
Onze aanpak

Met SportYv Management & Advies richten we ons op management & advies in de sportwereld. Onze focus is het verwerven, organiseren en evalueren van (top)sportevenementen. Met onze ervaring in de sport(evenementen)wereld, onze projectmatige aanpak, gedrevenheid en enthousiasme willen we (top)sportevenementen graag naar een hoger niveau brengen. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met de sportbond of stichting en alle betrokken vrijwilligers. 

Ons credo is: kennis delen = kennis vermenigvuldigen. We denken daarom graag mee met uw organisatie, of vormen samen met u een team om uw en onze ambities werkelijkheid te laten worden.

Management

We zijn inzetbaar binnen de verschillende fasen van de organisatie van een evenement en op verschillende niveaus. Als projectmanager of (plaatsvervangend) toernooidirecteur kunnen we verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering en het management van verschillende organisatieonderdelen (“clusters”), waarbij te denken valt aan ticketing, werving & selectie vrijwilligers, transport, hotels, side-events, accreditatie et cetera.

Onze aanpak kenmerkt zich als projectmatig, gestructureerd, resultaatgericht, hands-on en werken vanuit een helikopter view. Lees hier meer over de evenementen waar we in het verleden aan mee hebben gewerkt.


Advies

Tevens zijn we inzetbaar als adviseurs binnen uw (evenementen)organisatie. Graag voorzien we u van advies aangaande het verwerven, organiseren en evalueren van evenement. U kunt hierbij denken aan advies met betrekking tot haalbaarheid en het doen van een haalbaarheidsonderzoek, advies met betrekking tot lobby of het opstellen van een bid, advies met betrekking tot het inrichten van de projectstructuur, planning & control aanpak, projectmanagement of het doen van een audit, het opstellen van een evaluatierapport of het opzetten van kennisplatforms op gemeentelijk, provinciaal, landelijk of tak van sport niveau.

Lees hier meer over welke (top)sportevenementen we in het verleden hebben voorzien van advies.


VISie & ambitie

We werken projectmatig en hanteren daarbij de methode “eerst denken, dan doen”. We werken toe naar een helder beschreven en ambitieus resultaat, en werken daarbij zorgvuldig volgens de aaneensluitende fasen en tussenstappen. Door projectmatig te werken sturen we op succes; op deze manier houden we grip op kwaliteit en budget. (Top)sportevenementen zijn daarnaast wat ons betreft allang geen losstaand doel meer. De maatschappelijke en economische waarde van (top)sportevenementen is groot, en door aandacht te besteden aan deze maatschappelijke spin-off wordt de looptijd van evenementen langer en de meerwaarde voor de samenleving en de organisatie groter.